Arkiv för 2005

Svenskarna är bra på att följa lagen om vinterdäck

\

Vid en undersökning genomförd på 2 800 bilar över hela landet i februari 2005 var det bara 1% av de undersökta bilarna som hade sommardäck på bilen. Motsvarande andel vid en lik-nande undersökning 2002 var 3%. – Svenska bilister har varit bra på att ta till sig lagen om vinterdäck. Enligt beräkningar från VTI (Väg- Läs mer…