900 trafikolyckor om året på grund av tappade hjul – i onödan

\

Tappade hjul orsakar cirka 900 trafikolyckor varje år. Med rätt hantering och efterkontroll hade detta inte behövt ske. Även proffsen gör misstag och här kan stress i verkstäderna och den korta skiftestiden på våren kan vara en viktig orsak.

Drygt 5 000 personer har deltagit i en undersökning om erfarenheter av att tappa ett hjul på bilen man färdas i. Förutsatt att undersökningen är representativ för hela landet orsakar tappade hjul cirka 900 trafikolyckor varje år. Undersökningen genomfördes våren 2023. Nu har resultaten publicerats i en rapport från Svenska däcksäkerhetsrådet.

– De här olyckorna sker helt i onödan och skulle kunna förhindras med bättre kunskap och arbetsmetoder. Det handlar om att göra rätt vid däckskiftet, till exempel hålla rent, dra åt lagom hårt och att kontrollera att bultar eller muttrar sitter korrekt efter 5 till 10 mils körning, säger Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen.

– Det viktigaste rådet är att kontrollera att hjulet sitter som det ska några mil efter däckbytet. Då kan man även kompensera för eventuella fel som kan ha skett vid montaget. Många kallar det för att efterdra, men det handlar inte om att dra åt så hårt som möjligt utan om att kontrollera att bultar eller muttrar är rätt åtdragna, säger Peter Norlin, Däck-, Fälg- och Tillbehörleverantörernas Förening – DFTF.

Stress en riskfaktor

Undersökningen visar att andelen som hade tappat ett hjul var något lägre bland de respondenter som valde att ta hjälp av en verkstad, men skillnaden var inte så stor som man skulle kunna förvänta sig när det är proffs som anlitas.

– Den korta skiftestiden med bara två veckor på våren drabbar inte bara de som arbetar i däckverkstäderna, som får en väldigt besvärlig arbetssituation, det ställer också till det för kunderna. Dels kan det bli svårt att få hjulen bytta i tid, dels ökar stressen i verkstäderna risken för misstag, säger Lasse Dahlqvist, Däckspecialisternas Riksförbund – DRF.

Risk för skador

Utöver trafiksäkerhetsrisken som tappade hjul innebär går ofta bilen sönder. Undersökningen visar att sex av tio fordon fick skador, fyra av tio mindre skador och två av tio allvarliga skador med behov av bärgning.

– Tappade hjul kan innebära stora kostnader för bilister och försäkringsbolag. Även om undersökningen visar förhållandevis få fall med svåra personskador finns en förhöjd risk för att människor skadas. Dels kan bilisten tappa kontrollen, dels kan det lösa hjulet fara i väg och träffa någon annan, säger Anders Ydenius, Folksam.

Råd för däckskiftet

Som en konsekvens av resultaten av undersökningen har däckbranschen sett över råden för däckskifte på personbilar. De uppdaterade råden kommer att spridas både inom branschen och till bilister.

Svenska däcksäkerhetsrådet

Svenska däcksäkerhetsrådet är ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter kopplade till däck, trafiksäkerhet och andra hållbarhetsfrågor. I rådet deltar representanter för däck- och fälgbranschen, fordonsbranschen, Trafikverket, Transportstyrelsen, VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut, Bilprovningen, Försäkringsbranschen samt universitet och högskolor.

Bilagor:
Däckbranschens råd för hur ett korrekt däckskifte på personbil ska genomföras
Svenska däcksäkerhetsrådets rapport ”Wheel Loss on Swedish Roads”
Pressmeddelande 240324

 

För mer information, kontakta:

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, Bilprovningen
– 0706-87 03 66, cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Peter Norlin, Däck-, Fälg- och Tillbehörleverantörernas Förening – DFTF
– 0733-10 77 04, p.norlin@oclbrorssons.se

Lasse Dahlqvist, Däckspecialisternas Riksförbund – DRF
– 0706-92 58 66, lasse.dahlqvist@dackbranschen.se

Anders Ydenius, trafikforskare, Folksam
– 0708-31 62 86, anders.ydenius@folksam.se

Dennis Alexis, Scandinavian Tire and Rim Organization – STRO
– 08-50 60 10 52, info@stro.se

Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd/Däckbranschen Sverige
– 0705-67 37 47, pontus@dackinfo.se