Även i år kör 1,3 miljoner bilister på slitna däck

\

Vid de däckrazzior som genomfördes vid denna tid förra året var andelen bilar som hade minst ett slitet däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup 30 procent, vilket motsvarar 1,3 miljoner bilar. Preliminära resultat från årets däckrazzior som nu genomförs på olika ställen runt om i Sverige visar tyvärr inte på någon förbättring när det gäller mönsterdjupet.

Andelen som inte kollat lufttrycket den senaste månaden eller inte vet när det gjordes senast verkar dessutom öka. De preliminära resultaten visar att tre av fyra inte har koll på lufttycket, vilket är en betydligt högre andel än vid tidigare års däckrazzior.

– Sedan kampanj Däckrazzia startade har det blivit färre som kör på däck med olagligt mönsterdjup, men fortfarande är det alldeles för många som kör med en bil som inte är säker utan att veta om det, säger Trafik-verkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.

Däckrazzior genomförs 2012 den 27 augusti till 7 september i Västerbotten, Dalarna, Södermanland, Gotland, Kronoberg och Blekinge. De preliminära resultaten kommer från 858 undersökta bilar vid däckrazzior under kampanjperiodens första dagar.

Preliminära resultat 2012

Antal bilar: 858 st
Minst ett slitet däck (0–3 mm): 30,8%
Minst ett olagligt däck (<1,6 mm): 3,4%
Ej kollat tryck senaste månaden / vet ej: 75,5%
Nästan punktering (1,6 bar eller mindre): 8,6%

I bilagd pdf-fil finns även resultat från tidigare års däckrazzior.

Kampanj Däckrazzia är en samverkan mellan Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschen och Trafikverket. Syftet är att öka kunskapen om bland annat mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön.

 

För mer information, kontakta:

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Thomas Andersson, pressekreterare, Trafikverket,
thomas.andersson@trafikverket.se, 010-123 54 69, 070-693 68 70

Gunnar Österberg, trafikpolischef, Polismyndigheten i Västerbottens län gunnar.osterberg@polisen.se, 010-568 27 30

Mats Carlsson, NTF,
mats.carlsson@ntf.se, 08-705 59 10, 070-311 24 30

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, Bilprovningen, cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se, 010-702 02 79, 070-687 03 66

Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd,
pontus@dackinfo.se, 0340-67 30 01, 070-567 37 47