Hög tid för vinterdäck

\

Vintern på väg söderut – på lördag är det krav på vinterdäck när det är vinterväglag

Meteorologin sammanfaller i år ovanligt bra med datumet i lagstiftningen. Enligt SMHI är vintern nu på väg även till södra Sverige och från och med på lördag den 1 december gäller krav på vinterdäck på personbilar när det är vinterväglag. Det är Polisen som avgör om det är vinterväglag, det vill säga om det är snö, is eller frost på vägbanan eller angränsande vägar.

Den som bryter mot kravet på vinterdäck äventyrar trafiksäkerheten för sig och sina medtrafikanter, riskerar att få 1200 kronor i böter och riskerar även att få nedsatt eller utebliven ersättning från försäkringsbolaget vid en olycka.

Den 1 december till den 31 mars är det krav på vinterdäck och minst 3 mm mönsterdjup när det är vinterväglag. Kravet gäller lätta fordon med en totalvikt på högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon.

Nytt krav när det gäller tunga fordon

Från och med den 1 januari 2013 ska alla tunga fordon som trafikerar Sverige vara utrustade med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar, när det är vinterväglag under perioden den 1 december–31 mars. Kravet införs för att tunga fordon vintertid ofta varit inblandade olyckor med långa stopp i trafiken som följd, trots att merparten av de tunga fordonen haft godkända mönsterdjup.

Sedan tidigare gäller krav på minst 5 mm mönsterdjup på tunga fordon när det är vinterväglag den 1 december–31 mars. Kravet på minst 5 mm gäller samtliga däck, men inte på tillkopplat släp.

 

För mer information om vinterdäck, gå in på
www.dackinfo.se eller kontakta:

Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd
pontus@dackinfo.se, 0340-67 30 01, 0705-67 37 47