Inga vinterdäck på sommaren

\

Bromssträckan blir mycket längre och greppet betydligt sämre med dubbfria vinterdäck på sommaren

Varken gummiblandning eller mönster i dubbfria vinterdäck är anpassade för varma sommarvägar. Trots detta kör många ändå på dubbfria vinterdäck på sommaren.

Nu har VTI utfört tester för att jämföra väggreppet mellan sommar- och vinterdäck vid sommarväglag. Testerna visade att bromssträckan för nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ är mellan 15 och 20 procent längre på torr och våt asfalt jämfört med nya sommardäck. En kritisk undanmanöver som testades på våt asfalt kunde utföras vid drygt 80 km/h med sommardäcken, jämfört med drygt 70 km/h för vinterdäcken.

– Våra väggreppstester visar på relativt stora skillnader mellan dubbfria vinterdäck och sommardäck, både vid bromsning och styrning, säger Mattias Hjort, forskare på VTI.

VTI konstaterar att de olyckstyper som skulle kunna påverkas mest av en längre bromssträcka är bakändeskollisioner och kollisioner mellan bil och oskyddade trafikanter. En analys av hur viktiga däckens grepp är för utfallet av dessa typer av olyckor kräver bra kunskap om hur sent bilisterna bromsar och vid vilka hastigheter, något som idag saknas.

– Hur trafiksäkerheten påverkas när bilister kör på vinterdäck istället för sommardäck sommartid är svårt att uppskatta eftersom vi inte har ett fullständigt statistiskt olycksfallsunderlag. Men de stora skillnaderna i väggrepp innebär ändå att rådet till konsumenten måste bli att använda sommardäck sommartid, säger Mattias Hjort.

De som ännu kör på dubbfria vinterdäck rekommenderas att senast den 30 april byta till sommardäck.

Håll koll på mönsterdjupet

Sommardäck är olagliga när de slits under 1,6 mm, men redan vid ett mönsterdjup runt 3 mm ökar bromssträckan vid vått väglag tydligt, dessutom ökar risken för vattenplaning. Ändå kör nästan var tredje personbilsförare på minst ett däck med 3 mm eller sämre mönsterdjup och de flesta av dessa förare vet inte om att däcken börjar bli slitna. Statistiken kommer från de däckrazzior som har genomförts av Däckbranschen i samverkan med Polisen, Trafikverket, NTF och Bilprovningen under ett flertal år.

 

För mer information, kontakta:

Mattias Hjort, forskare VTI
mattias.hjort@vti.se, Tfn 013-20 42 91

Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd,
pontus@dackinfo.se, Tfn 0340-67 30 01 / 0705–67 37 47