Kampanj Däckrazzia

\

 Stor potential att öka trafiksäkerheten genom bättre koll på däcken.

Undersökningar i samband med däckrazzior, från Malmö i söder till Östersund i norr, visar att:

* 33 % hade minst ett slitet däck (3 mm eller mindre mönsterdjup). Om denna andel är representativ för hela Sverige skulle det innebära att ca 1,4 miljoner bilar på Sveriges vägar har minst ett slitet däck.

* Endast 11 % var medvetna om att de hade slitna däck. Hela 44 % bedömde att deras däck var bättre än de i själva verket var. Kvinnliga förare tror i större utsträckning än manliga förare att deras däck har ett bättre mönsterdjup än de verkligen har.

* 6 % av hade minst ett olagligt däck (<1,6 mm mönsterdjup). En större andel kvinnor och förare av äldre bilar körde på olagliga däck.

* 67 % av alla tillfrågade hade inte mätt lufttrycket i däcken den senaste månaden eller visste inte när det gjordes senast. Kvinnorna var sämre på att ha koll på lyfttrycket än männen.

* 10 % hade minst ett däck med rejält för lite lufttryck (1,6 bar eller mindre). Andelen som körde med rejält för lite lufttryck i däcken var större bland kvinnor och bland förare av äldre bilar.

* Det fanns tydliga regionala skillnader. Däckrazziorna genomfördes i nio regioner. Tre av dessa utmärkte sig som klart bättre än de övriga. Dessa var Småland, Östergötland/Närke och Västmanland.

– Forskningsresultat visar att olycksrisken ökar tydligt när man kör på däck med mindre än 3 mm mönsterdjup. Eftersom så många kör på slitna däck finns det en stor potential att förbättra trafiksäkerheten, genom att öka medvetandet om värdet av ett bra mönsterdjup, säger Mats Carlsson, Utvecklingschef NTF.

– För lågt lufttryck i däcken är dåligt för plånboken, miljön och för trafiksäkerheten. Om man kör med för lågt lufttryck slits däcken ut i förtid, bränsleförbrukningen ökar och bilen kan bli svår att manövrera i en kritisk situation, säger Christina Almgren, Informationschef, Bilprovningen.

– De relativt stora regionala skillnaderna kan bero på att polismyndigheterna har olika ambitionsnivå inom trafiksäkerhetsområdet. Detta är en fråga som lyfts fram i den nya nationella strategin för polisens arbete med trafiksäkerhet och som vi nu håller på att arbeta med, säger Inge Carreman, Trafikpolischef, Polismyndigheten i Södermanlands län.

– Polisens nationella strategi pekar också på att polisen kan effektivisera sitt trafiksäkerhetsarbete genom samverkan med externa aktörer. Kampanj Däckrazzia är ett bra exempel på detta, säger Inge Carreman.

83 däckrazzior genomfördes i början av september 2005. Efter polisens obligatoriska kontroll erbjöds bilisterna en frivillig mätning av däckens mönsterdjup och lufttryck samt att få information om mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön. Totalt kontrollerades 4 134 bilar. Bakom kampanjen står Polisen, NTF, Bilprovningen och Däckbranschens Informationsråd.

För mer information, kontakta:

Inge Carreman, Trafikpolischef, Polismyndigheten i Södermanlands län,
inge.carreman@polisen.se, 016-162021, 0703-313541

Mats Carlson, Utvecklingschef, NTF, mats.carlsson@ntf.se, 08-7055910, 0703-112430

Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd, pontus@promotion.se, 0340-673001, 0705-673747

Christina Almgren, Informationschef, Bilprovningen, christina.almgren@bilprovningen, 08-7592209, 0736-882209