Krav på vinterdäck på söndag

\

Från och med på söndag den 1 december gäller krav på vinterdäck när det är vinterväglag. Det är Polisen som avgör om det är vinterväglag, det vill säga om det är snö, is eller frost på vägbanan eller angränsande vägar.

Kraven skiljer sig åt för lätta och tunga fordon. När det gäller personbilar och andra lätta fordon handlar kraven om trafiksäkerhet och när det gäller den tunga trafiken har myndigheterna istället utgått från krav på bättre framkomlighet.

 

Lätta fordon

Personbilar och andra lätta fordon med en totalvikt på högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon ska ha vinterdäck och minst 3 mm mönsterdjup när det är vinterväglag. Reglerna gäller den 1 december till och med den 31 mars.

– Förare som kör på sommardäck när det är krav på vinterdäck eller på vinterdäck med för dåligt mönsterdjup riskerar inte bara sin egen säkerhet utan även sina medtrafikanters, säger Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd.

Vid en olycka kan den som bryter mot kraven även få nedsatt eller utebliven ersättning från försäkringsbolaget. Bötesbeloppet för att inte ha använt vinterdäck när det krävs är 1200 kr och samma bötesbelopp gäller för den som kör med för dåligt mönsterdjup.

 

Tunga fordon

Tunga fordon som väger mer än 3,5 ton ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxel samt minst 5 mm mönsterdjup på samtliga däck. Kravet på minsta mönsterdjup gäller för tunga fordon endast dragbilen och inte tillkopplat släp. Reglerna gäller liksom för lätta fordon vid vinterväglag under perioden 1 december–31 mars. Även bötesbeloppen är samma, det vill säga 1200 kr.

 

Allt man behöver veta om däck

På www.dackinfo.se finns svar på de flesta frågor människor brukar ställa om däck.

– Vi har sedan mitten av 1990-talet svarat på alla möjliga frågor om däck, det är många från allmänheten som hör av sig men frågor kommer regelbundet även från exempelvis poliser, trafikskolor, olika myndigheter och journalister. Det gör att vi har ganska bra koll på vad människor vill veta, säger Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd.

Om hemsidan laddas från en smartphone får man en fråga om man vill gå till mobilversionen och också möjlighet att ladda ner en ”knapp” som genväg. Mobilversionen är uppbyggd med kortfattade frågor och svar.

dackinfomobilwebb

Bildmaterial finns på www.dackinfo.se/pressrum/bilder/

För mer information, kontakta:
Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd
pontus@dackinfo.se
0340-67 30 01 / 0705–67 37 47

Pressreleasen finns som pdf här: DInf_131127