Kvinnor kör på mer slitna däck och har sämre koll på lufttrycket än män

\

När det sitter en kvinna bakom ratten är risken betydligt större att det också sitter slitna däck på bilen eller däck med lågt lufttryck.

Vid mätningarna under förra årets däckrazzior var andelen kvinnor med minst ett slitet däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup 16 procent fler än motsvarande andel för männen – 34,1 procent av kvinnorna hade minst ett slitet däck på bilen medan motsvarande andel för männen var 29,1 procent. Sedan däckrazzior genomfördes över hela landet 2005 har i genomsnitt 10 procent fler kvinnor än män kört på slitna däck.

Kvinnliga bilister hade vid förra årets däckrazzior i genomsnitt 4,1 mm mönsterdjup på det mest slitna däcket, medan motsvarande mönsterdjup för manliga bilister var 4,3 mm. Skillnaden har pendlat runt 0,2 mm sedan 2005, men mönsterdjupet på det mest slitna däcket har sedan 2005 blivit bättre för både kvinnliga och manliga förare, från i genomsnitt 3,9 mm 2005 till i genom-snitt 4,3 mm 2012.

Även när det gäller lufttrycket i däcken är det tydliga skillnader mellan könen. Både kvinnor och män kollar lufttrycket för sällan, men medan en av tre manliga förare hade kollat lufttrycket den senaste månaden var motsvarande andel bland de kvinnliga förarna endast en av fem vid förra årets mätningar. Det är därför inte förvånande att betydligt fler kvinnor än män kör med punkte-ring eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre) på minst ett däck, andelen vid förra årets mätningar var 10,3 procent för kvinnorna och 8,1 procent för männen.

– Det är tur att kvinnor faktiskt kör bättre än män, kvinnor har betydligt bättre olycksstatistik i trafiken än män och med ökad koll på däcken kanske skillnaden skulle bli ännu större, säger Mats Carlsson, NTF.

 

Däckrazzior från norr till söder

Måndagen den 26 augusti 2013 startar en ny tvåveckorsperiod med extra fokus på däcken. Detta är nionde året som däckrazzior genomförs i Sverige i skiftet mellan sommar och höst. Vid däck-razziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll, där föraren bland annat får visa körkort och ge-nomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Däckrazziorna är en långsiktig samverkan mellan Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschen och Trafikverket. Syftet är att öka kunskapen om bland annat mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön. Däckrazzior genomförs 2013 i följande län: Dalarna, Värmland, Södermanland, Gotland, Jönköping, Västra Götaland och Kalmar.

 

Mer information

För mer information, kontakta:

Mats Carlsson, NTF
mats.carlsson@ntf.se, 08-705 59 10, 070-311 24 30

Gunnar Österberg, trafikpolischef, Polismyndigheten Västerbottens län
gunnar.osterberg@polisen.se, 010-568 27 30

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, Bilprovningen
cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se, 010-702 02 79, 070-687 03 66

Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd
pontus@dackinfo.se, 0340-67 30 01, 070-567 37 47

 

Bilder finns finns i pressrummet på däckrazzias egen webbplats

Bilaga_1_130826_mm

Bilaga_2_130826_tryck

Bilaga_3_130826_platser

Rapport_unders_12