Nya däckrazzior genomförs

\

Nu drar årets kampanj Däckrazzia igång och under en dryg vecka genomförs närmare 60 däckrazzior runt om i Sverige. Däckrazzior har tidigare genomförts över hela Sverige 2005, 2007, 2008 och 2009.

Större andel slitna däck bland nyare bilar

Andelen som kör på slitna däck ökar och ökningen sker huvudsakligen bland förare med bilar upp till 5 år gamla. Däck med ett mönsterdjup under 3 mm får längre bromssträcka vid vått väglag, dessutom ökar risken för vattenplaning betydligt.

Av alla undersökta bilar hade 32,6% minst ett däck med 3 mm eller mindre mönsterdjup. Detta är en klar försämring jämfört med resultat från 2008 och är en tillbakagång till nivåer från 2007 och 2005 års mätningar.

– En möjlig förklaring till ökningen av slitna däck bland nyare bilar kan vara finanskrisen, som ju kulminerade under året som föregick mätningarna, säger Mats Carlsson, NTF.

Kvinnor kör mer olagligt än män

Av de kvinnliga förarna hade 5,6% minst ett däck med mindre än 1,6 mm mönsterdjup, medan motsvarande andel hos de manliga förarna var 3,9%. Andelen olagliga däck har 2009 minskat något bland manliga förare och ökat i motsvarande grad bland kvinnliga förare.
Av alla undersökta bilar hade 4,5% minst ett däck med olagligt mönsterdjup, vilket är samma som vid 2008 års mätningar och betydligt lägre än vid 2005 och 2007 års mätningar.

Nästan var tionde bil med ”punkterat” däck

Nästan var tionde bil (9,4%) hade minst ett däck med så lågt lufttryck att det kan jämföras med punktering eller på gränsen till punktering (1,6 bar eller mindre). Med för lågt lufttryck i däcken ökar slitaget betydligt, bränsleförbrukningen blir större och bilen kan bli svår att hantera i en kritisk situation.

Två av tre har ingen koll på lufttrycket

Två av tre tillfrågade förare (67,4%) hade inte kontrollerat lufttrycket i däcken den senaste måna-den eller visste inte när det gjordes senast. Detta motsvarar resultatet från tidigare års däckrazzior. Lufttrycket bör kontrolleras minst varje månad.

– Med tanke på hur mycket man vinner på att köra med tillräckligt tryck i däcken är det märkligt att Sveriges bilister år efter år inte lyckas bli bättre på att hålla koll, säger Cecilia Blom Hesselgren, informationschef Bilprovningen.

Däckrazzior i september 2010

Från fredagen den 3 till tisdagen den 14 september 2010 genomförs däckrazzior runt om i Sverige. Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll, där föraren bland annat får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Medan däckspecialister samt besiktningstekniker från Bilprovningen mäter mönsterdjup och lufttryck berättar en trafiksäkerhetsexpert från NTF om varför det är viktigt att ha bra mönsterdjup och rätt lufttryck i däcken. Föraren får också svara på ett par frågor. När däckkontrollen är klar får föraren en mönsterdjupsmätare, en blankett med uppmätt mönsterdjup och lufttryck på bilens däck samt ett informationsblad.

Kampanj Däckrazzia är en samverkan mellan Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschen och Trafikverket. Syftet är att öka kunskapen om bland annat mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön. Däckrazzior genomförs 2010 i följande län: Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Västmanland, Södermanland, Västra Götaland, Gotland, Halland och Ble-kinge.

För mer information, kontakta:

Thomas Andersson, pressekreterare, Trafikverket
thomas.andersson@vv.se, 0243-751 38, 070-693 68 70

Inge Carreman, trafikpolischef, Polismyndigheten i Södermanlands län
inge.carreman@polisen.se, 016-16 20 21, 070-331 35 41

Mats Carlsson, NTF
mats.carlsson@ntf.se, 08-705 59 10, 070-311 24 30

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, Bilprovningen
cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se, 08-759 22 79, 070-687 03 66

Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd
pontus@dackinfo.se, 0340-67 30 01, 070-567 37 47