Preliminära resultat från däckrazzior

\

 De första resultaten har kommit in från däckrazzior som nu genomförs runt om i Sverige.

Den preliminära statistiken kommer från 1157 bilar, undersökta vid 27 däckrazzior i 11 län. Däckrazzior genomförs 2007 från fredagen den 31 augusti till och med fredagen 7 september.

Nedan presenteras preliminära resultat för hela Sverige. Preliminära resultat för utvalda län finns på www.dackrazzia.se/press. Här finns också resultat från motsvarande mätningar under däckrazzior 2005, som är mycket lika de här nedan presenterade.

Preliminära resultat 2007
Antal undersökta bilar: 1157 st
Medelmönsterdjup: 4,8 mm
Minst ett slitet däck (0–3 mm): 33 %
Bedömt sina däck som slitna: 11 %
Minst ett olagligt däck (<1,6 mm): 4 %
Genomsnittligt lufttryck: 2,3 bar
Rejält för lite luft i minst ett däck (0–1,6 bar): 9 %
Ej kollat lufttryck senaste månaden eller vet ej: 69 %

– Ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska klimatpåverkan är att ha rätt lufttryck i däcken, säger Lars Nilsson, miljödirektör på Vägverket. Årets däckrazzior visar att många svenska bilister har för dåligt pumpade däck och att de flesta fortfarande slarvar med att kolla lufttrycket. Dessutom visar mätningarna återigen att många kör på slitna däck utan att vara medvetna om detta.

Kampanj Däckrazzia är en samverkan mellan Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschens Informationsråd och Vägverket. Syftet är att öka bilisternas kunskap om mönsterdjupets betydelse för trafiksäkerheten och om lufttryckets betydelse för miljön, trafiksäkerheten och privatekonomin. Kampanjen startade 2004.

För mer information, kontakta:

Lars Nilsson, miljödirektör, Vägverket, lars-e.nilsson@vv.se, 0243-756 40, 070-325 58 45

Örjan Brodin, trafiksamordnare, Rikspolisstyrelsen, orjan.brodin@rps.police.se, 08-401 9116,
070-552 68 00

Thomas Carlson, mediachef, NTF, thomas.carlson@ntf.se, 08-705 59 02, 070-598 38 94

Christina Almgren, informationschef, Bilprovningen, christina.almgren@bilprovningen.se,
08-759 22 09, 073-688 22 09

Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd, pontus@dackinfo.se, 0340-67 30 01, 070-567 37 47

Thomas Andersson, presschef, Vägverket, thomas.andersson@vv.se, 0243-751 38, 070-693 68 70