Krav på vinterdäck gäller från fredag den 1/12

\

Den 1 december till den 31 mars är det krav på vinterdäck och minst 3 mm mönsterdjup när vinterväglag råder. Kravet gäller däck till personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av sådana fordon. Polisens bedömning av vinterväglag är när det är snö, is, snömodd eller Läs mer…

Kampanj Däckrazzia

\

 Stor potential att öka trafiksäkerheten genom bättre koll på däcken. Undersökningar i samband med däckrazzior, från Malmö i söder till Östersund i norr, visar att: * 33 % hade minst ett slitet däck (3 mm eller mindre mönsterdjup). Om denna andel är representativ för hela Sverige skulle det innebära att ca 1,4 miljoner bilar på Läs mer…

Fler skadade och dödade med sämst däck bak?

\

Undvik stora skillnader i slitage mellan däcken. Om det är skillnad i mönsterdjup ska alltid de bästa däcken sitta bak på bilen. När bara två nya däck monteras ska de alltid monteras bak. Detta gäller bak-, fram- och fyrhjulsdrivna bilar. På Vägverket har utredare av dödsolyckor uppmärksammat att fordon med sämst däck bak kan vara Läs mer…

Svenskarna är bra på att följa lagen om vinterdäck

\

Vid en undersökning genomförd på 2 800 bilar över hela landet i februari 2005 var det bara 1% av de undersökta bilarna som hade sommardäck på bilen. Motsvarande andel vid en lik-nande undersökning 2002 var 3%. – Svenska bilister har varit bra på att ta till sig lagen om vinterdäck. Enligt beräkningar från VTI (Väg- Läs mer…