Statistik om däck

Däckbranschens informationsråd genomför olika undersökningar om däck, vanligtvis i samverkan med olika andra aktörer. Under länkar till vänster finns rapporter från sådana undersökningar och även annat intressant material om däck.