Antal däck som säljs i Sverige

Nedan följer en uppskattning av antalet personbilsdäck och lastbilsdäck som säljs i Sverige på eftermarknaden. Källa är Däck-, Fälg- och Tillbehörleverantörernas Förening (DFTF), som också svarar på eventuella frågor.

Personbilsdäck

Under 2016 uppskattas försäljningen av personbilsdäck på eftermarknaden till cirka 2 300 000 sommardäck och cirka 2 800 000 vinterdäck.

Försäljningen uppskattas ha skett till 56 procent genom däckfackhandel, till 28 procent genom bilhandel och till 16 procent genom övriga försäljningskanaler. Andelarna avser första ledet i handel från leverantör/importör och tar inte hänsyn till vidareförsäljning, exempelvis från en däckfackhandlare till en bilhandlare.

Lastbilsdäck

Under 2016 uppskattas försäljningen av lastbilsdäck på eftermarknaden till cirka 280 000 nydäck och cirka 190 000 regummeringar.