Krav på vinterdäck december till och med
mars vid vinterväglag

Det är krav på att använda vinterdäck eller likvärdig utrustning vid vinterväglag under perioden 1 december–31 mars. Kraven ser lite olika ut för lätta och tunga fordon.

Regler för personbilar

Personbil klass I (d.v.s. vanliga personbilar), personbil klass II (husbil) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil, lätt buss samt släpvagn som dras av dessa fordon ska ha vinterdäck på alla positioner.

Regler för tunga fordon

Tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton samt släp som dras av sådana fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul, när vinterväglag råder. Under en övergångsperiod från och med vintern 2019–2020 kommer det att vara tillåtet att köra med märkningen M+S på samtliga hjul, med tillägget att drivhjulen ska vara särskilt framtagna för vinterkörning. Vid övergångsperiodens slut, den 1 december 2024, ska framaxel och drivaxel på tunga ekipage vara märkta med alptopp/snöflinga. Resten av hjulen ska ha däck med M+S-märkning.

Undantag från kravet

Kravet på vinterdäck gäller inte vid färd till och från besiktningen, för fordon som provkörs/förflyttas i samband med reparation/försäljning samt för fordon som är 30 år eller äldre. Kravet gäller inte heller när fälgdiametern är 10 tum eller mindre. Undantagen gäller endast om fordonet då också kan brukas utan fara för trafiksäkerheten.

Färre skadade och döda i trafiken efter
krav på vinterdäck infördes

Kravet på vinterdäck för personbilar som infördes vintern 1999/2000 har inneburit att antalet olyckor med svårt skadade eller dödade personer har minskat med 11–14 procent på det statliga vägnätet under perioden vinterdäckskravet gäller. Effekten är något bättre än den prognos som låg till grund för beslutet om lagen. Detta visar en undersökning som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har gjort.