Dubbat eller odubbat på släpet?

Släp som dras av personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt på högst 3,5 ton måste ha vinterdäck under perioden 1 december–31 mars, när det är vinterväglag.

Om dragbilen har dubbdäck måste släpvagnen också ha dubbdäck när det är krav på vinterdäck.

Om dragbilen när det är krav på vinterdäck har odubbade vinterdäck kan släpet ha dubbade eller odubbade vinterdäck.

Under perioden 1 december–31 mars när det inte är vinterväglag får släpet ha dubbdäck, odubbade vinterdäck eller sommardäck, oavsett vad det sitter för däcktyp på dragbilen.