Vinterdäck på sommaren

\

Trafikverksrapport från en undersökning av hur stor andel som kör på vinterdäck på sommaren i olika delar av Sverige. Fältmätningarna genomfördes i augusti 2020.