När får man använda dubbdäck?

\

Det är tillåtet att köra på dubbdäck från den 1 oktober till och med den 15 april samt annan tid om det är vinterväglag eller risk för vinterväglag.

OBS! På grund av coronaviruset har Transportstyrelsen beslutat om ett generellt undantag 2020 från reglerna om dubbdäck. Undantaget innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två veckor, från den 15 april till den 30 april 2020.