Däckrazzior startar idag

\

 Över 80 däckrazzior genomförs runt om i Sverige, mellan den 31 augusti och 7 september 2007.

Tidigare undersökningar visar att svenska bilister har dålig koll på sina däck. Därför fortsätter nu kampanj Däckrazzia. Senaste gången däckrazzior genomfördes i Sverige var 2005 och då hade var tredje undersökt bil minst ett slitet däck, med 3 mm eller sämre mönsterdjup. Men endast var tionde förare var medveten om detta. Tre av fyra förare hade heller inte kollat lufttrycket den senaste månaden eller visste inte när detta gjorts senast.

När det gäller aktiv säkerhet, att undvika att en trafikolycka inträffar, spelar bra däck en avgörande roll. Enligt undersökningar i Finland finns någon däckrisk med i var sjätte trafikolycka med dödlig utgång. Exempel på däckrisker är för väglaget olämpliga däck, slitna däck och däck med dåligt lufttryck.

– För Polisen är det ett bra komplement till den ordinarie trafikkontrollen att kunna erbjuda intresserade bilister trafiksäkerhetsinformation och att få reda på statusen på sina däck, säger Örjan Brodin, trafiksamordnare, Rikspolisstyrelsen. Kampanjen sätter också fokus på bilistens ansvar att hålla koll på bilens tekniska utrustning.

Från den 31 augusti till den 7 september 2007 genomförs över 80 däckrazzior i olika delar av Sverige. Polisen genomför en ordinarie trafikkontroll, där föraren bland annat får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Under tiden medan däckspecialister mäter mönsterdjup och lufttryck berättar en trafiksäkerhetsexpert från NTF om varför det är viktigt att ha bra mönsterdjup och rätt lufttryck i däcken. Föraren får också svara på ett par frågor. När däckkontrollen är klar får föraren en mönsterdjupsmätare, en blankett med uppmätt mönsterdjup och lufttryck på bilens däck samt ett informationsblad.

Kampanj Däckrazzia är en samverkan mellan Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschens Informationsråd och Vägverket. Syftet är att öka bilisternas kunskap om mönsterdjupets betydelse för trafiksäkerheten och om lufttryckets betydelse för miljön, trafiksäkerheten och privatekonomin. Kampanjen startade 2004.

För mer information:

Mer information om kampanj Däckrazzia finns på www.dackrazzia.se.

Kontaktpersoner för kampanjen är:

Örjan Brodin, trafiksamordnare, Rikspolisstyrelsen, orjan.brodin@rps.police.se, 08-401 9116, 070-552 68 00

Thomas Carlson, mediachef, NTF, thomas.carlson@ntf.se, 08-705 59 02, 070-598 38 94

Cecilia Granlund, tf informationschef, Bilprovningen, cecilia.granlund@bilprovningen.se,
08-759 22 79, 073-687 03 66

Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd, pontus@dackinfo.se, 0340-67 30 01, 070-567 37 47

Thomas Andersson, presschef, Vägverket, thomas.andersson@vv.se, 0243-751 38, 070-693 68 70