Krav på vinterdäck från lördag den 1/12

\

Den 1 december till den 31 mars är det krav på vinterdäck och minst 3 mm mönsterdjup när vinterväglag råder. Kravet gäller däck till personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av sådana fordon.

Polisens bedömning av vinterväglag är när det är snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan. Den som bryter mot kravet på vinterdäck riskerar att få 1200 kronor i böter och även att få nedsatt eller utebliven ersättning från försäkringsbolaget vid en olycka.

– Risken för böter eller nedsatt ersättning från försäkringsbolaget kanske kan verka avskräckande, men betydligt allvarligare är risken att skada eller döda sig själv eller sina medtrafikanter, säger Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd.

195 böteslappar förra vintern

Från det att krav på vinterdäck infördes den 1 december 1999 till och med förra vintersäsongen har totalt 1 863 bilister i hela Sverige blivit bötfällda för att ha brutit mot kravet. Antalet per vintersäsong har varierat mellan 162 och 300. Vintern 2006–2007 delades 195 bö-teslappar ut.

I februari 2007 genomfördes en underökning av däcktyp (sommardäck eller vinterdäck) på 2 798 bilar runt om i Sverige. Utifrån undersökningen gjordes en bedömning att 3% av Sveriges bilar rullar på sommardäck även på vintern. Detta motsvarar ca 114 000 bilar.

Stora skillnader i antal böter i olika delar av landet

I Dalarna har i genomsnitt 1,7 bilister per vintersäsong fått böter för att bilisten inte har haft vinterdäck eller likvärdig utrustning på bilen, när det varit krav på detta. I Stockholms län är genomsnittet 51,6 böter per år, följt av Skåne med 41,3 böter per år och Västra Götaland med 39,1 böter per år. I övriga län varierar antalet från 3,0 till 8,3 böter per år. Statistiken baseras på ett genomsnitt för vintrarna 2000/2001 till 2006/2007.

För att ge en mer rättvis bild har antal utdelade böter i respektive län ställts mot antal 100 000 bilar i trafik i länet. Då framkommer att flest böter relativt sätt delas ut på Gotland, med 10,1 böter i genomsnitt per vintersäsong och 100 000 bilar i trafik. I Dalarna har bilisterna relativt sätt fått minst antal böteslappar för brist på vinterdäck när krav gäller, med 1,2 böter i genomsnitt per vintersäsong och 100 000 bilar i trafik. Genomsnittet för hela Sverige är 5,6 böter per vintersäsong och 100 000 bilar i trafik.

Den stora skillnaden i hur många böter som delas ut i olika delar av landet, i förhållande till antalet registrerade bilar i respektive län, kan inte enbart förklaras med skillnader i hur många som kör med sommardäck på vintern i respektive län.

– Skillnaderna i hur många böter som delas ut är sannolikt en bild av hur polisen i olika delar av landet prioriterar denna fråga, säger Örjan Brodin, trafiksamordnare, Rikspolisstyrelsen.

Godkända vinterdäck

Vinterdäck definieras av Vägverket (VVFS 2003:22, 3§) som ”Däck särskilt framtaget för vinterkörning och som är märkt M+S, M.S., M&S, M-S, MS eller ’Mud and Snow’”. Vin-terdäck kan vara dubbade eller odubbade.

På Däckbranschens Informationsråds hemsida (www.dackinfo.nu) finns uppdaterade listor på godkända vinterdäck. Listorna omfattar alla betydande märken som finns på svenska marknaden och är den mest kompletta sammanställningen som finns att tillgå. Listorna sammanställs i samarbete med STRO (www.stro.se).

För mer information om vinterdäck, gå in på www.dackinfo.se eller kontakta:

Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd,
pontus@dackinfo.se, 0340-67 30 01, 0705-67 37 47

Örjan Brodin, trafiksamordnare, Rikspolisstyrelsen,
orjan.brodin@rps.police.se, 08-401 9116, 070-552 68 00