Krav på vinterdäck har gjort vägarna säkrare

\

Antalet omkomna i trafiken vintertid har minskat tydligt sedan krav på vinterdäck infördes vintern 1999–2000. Klart färre än hälften, cirka 40 procent, av alla som dödades i trafiken förra året dödades på vinterhalvåret. Risken är alltså mindre att omkomma i trafiken på vin-tern jämfört med på sommaren, vilket även gäller om man tar hänsyn till att vi kör färre mil på vintern. Uppgifterna kommer från en nyligen publicerad rapport från Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA.

– Vi blev förvånade över den tydliga nedgången i andel olyckor vintertid efter införandet av krav på vinterdäck, som vi kan se i statistiken över antalet dödade i trafiken, säger Maria Melkersson, utvecklingsledare på SIKA.

Diagram, som visas i bifogad word- eller pdf-fil, visar procent av antalet dödade i trafiken som dödas under vinterhalvåret. Glidande femårsmedelvärden 1989–2008. SIKA Statistik 2009:23.

Nya regler

Från och med på tisdag, den 1 december, är det krav på vinterdäck när vinterväglag råder. Kravet gäller från och med i vinter även för resor som påbörjas eller avslutas i utlandet och för utlandsregistrerade bilar. Dessutom kortas perioden då det är tillåtet att köra med dubbdäck med två veckor på våren och gäller fram till och med den 15 april. Kravet på vinterdäck vid vinterväglag gäller fram till den sista mars.

289 böter á 1200 kr förra vintern

Polisen bedömer att det är vinterväglag när det är snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan eller angränsande vägar. Den som bryter mot kravet på vinterdäck riskerar att få 1200 kronor i böter samt att få nedsatt eller utebliven ersättning från försäkringsbolaget vid en olycka. Förra vintern delade Polisen ut 289 böteslappar till bilister som bröt mot kravet på vinterdäck, vilket är fler än de 237 böteslappar som i genomsnitt delats ut per vintersäsong sedan kravet på vinterdäck infördes för tio år sedan.

Godkända vinterdäck

Vinterdäck definieras som ”Däck särskilt framtaget för vinterkörning och som är märkt M+S, M.S., M&S, M-S, MS eller ’Mud and Snow’”. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria (VVFS 2003:22, kap 9, 3§).
På Däckbranschens Informationsråds hemsida, www.dackinfo.se, finns uppdaterade listor på godkända vinterdäck (listorna är sammanställda av STRO, www.stro.se).

För mer information, kontakta:

Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd,
pontus@dackinfo.se, 0340-67 30 01, 0705-67 37 47

Maria Melkersson, SIKA,
maria.melkersson@sika-institute.se, 063-14 00 04