Pressinbjudan:

\

 Fortsatt dålig koll på däcken – kampanj Däckrazzia fortsätter

Media inbjuds till pressvisning av däckrazzior inför årets satsning på att öka kunskapen om bland annat mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön. Resultat från tidigare däckrazzior visar att många bilister fortfarande har dålig koll på sina däck.

Under perioden fredagen den 5 till fredagen den 12 september 2008 genomförs däckrazzior på ett stort antal platser runt om i Sverige. Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll, där föraren bland annat får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Vid pressvisningarna kommer även utförliga resultat att presenteras från de däckrazzior som genomfördes 2007. Bland annat kommer regionala skillnader samt skillnader mellan kvinnliga och manliga förare att visas.

Pressvisningar fredagen den 5 september 2008

Luleå
Trafikplats Ersnäs, kl 10, Maria Ögren, NTF, 070-620 32 80

Umeå
Täfteböle utmed E4 riktning syd, kl 10, Peter Poopuu, NTF, 070-602 74 37

Gävle
Gustavsbro, Rv80 inf V fr Sandviken, kl 10, Christoffer von Bothmer, NTF, 070-355 25 40

Västerås
Vasagatan, Arosvallen, kl 10, Anders Wigelsbo, NTF, 070-530 12 17

Stockholm
Roslagsvägen/Albano, kl 10, Leif Wahlström, NTF, 070-648 11 26

Visby
Skrubbs, Lv143, kl 10, Anna Rönnle, NTF, 070-687 55 61

Karlstad
Ilanda trafikkontrollplats, Rv61/62, kl 10, Anders Bergström, NTF, 070-535 70 98

Örebro
Södra infarten från E18/E20, kl 10, Maria Persson, NTF, 070-712 47 77

Skövde
Grevagårdens rastplats, Rv26, kl 09, Åke Brandberg, NTF, 070-668 20 71

Lidköping
Rastplats Skararondellen, Lv184, kl 13, Åke Brandberg, NTF, 070-668 20 71

Vänersborg
Stålbron V Vargön mot Vänersborg, kl 10, Agneta Berlin, NTF, 073-361 03 56

Däckrazzior genomförs 2008 i följande län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Gävleborg, Västmanland, Stockholm, Värmland, Örebro, Västra Götaland, Gotland, Kronoberg och Halland.

Anmälan uppskattas
Anmälan sker till respektive ansvarig för pressvisningen, se tabellen ovan.

Mer information
För mer information kontakta Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd,
e-post: pontus@dackinfo.se alternativt på telefon: 0340-67 30 01 eller 070-567 37 47.

Om kampanjen
Kampanj Däckrazzia är en samverkan mellan Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschens Informationsråd och Vägverket. Syftet är att öka bilisternas kunskap om mönsterdjupets betydelse för trafiksäkerheten och om lufttryckets betydelse för miljön, trafiksäkerheten och privatekonomin. Kampanjen startade 2004.